Dzielnicowi KP w Gniewkowie - Dzielnicowi - KPP w Inowrocławiu

Dzielnicowi

Dzielnicowi KP w Gniewkowie

Data publikacji 18.09.2015

 

Mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego mogą oczekiwać od dzielnicowych pomocy w następujących sprawach:

- rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich

- podstawowe poradnictwo prawne

- udzielanie pomocy ofiarom przestępstw

- rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym (alkoholizm, narkomania)

- pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją

- inspirowanie najskuteczniejszych  metod technicznego zabezpieczenia mienia

- przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

 

Uwaga! Podane adresy e-mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W przypadku nie odbierania przez dzielnicowego telefonu służbowego, w pierwszej kolejności należy kontaktować się z dyżurnym inowrocławskiej Policji pod numerem 47 75 282 10, a w przypadkach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia na numery alarmowe 112 i 997.

 

 

Mapa rewiru dzielnicowych gimny Gniewkowo

 
 

 

asp. szt. Artur Wiater - uprzejmie informuję wszystkich państwa, iż jestem dzielnicowym w rejonie dzielnicy I.

ulice: Dworcowa od nr 1 do 9, Rynek od nr 1 do 9, Piasta od nr 1 do 8, Gerharda Pająkowskiego, Księstwa Gniewkowskiego, Agnieszki Osieckiej, Marii Konopnickiej, Jodłowa, Świrkowa, Sosnowa, Jana III Sobieskiego, Nowa, Kątna, Kościelna, Ignacego Paderewskiego, Toruńska, Jana Kilińskiego, Przemysłowa, Walcerzewice, Ogrodowa, Zajezierna, Krótka, Jana Kasprowicza, Wojska Polskiego, Władysława Sikorskiego, 21 Stycznia, Jęczmienna, Żytnia, Michałowo, Cegielna, 17 Stycznia od nr 1 do 13, Spokojna, Zajezierze, Dąblin, Buczkowo.

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

Komisariat Policji w Gniewkowie, ul. Piasta 7

tel. 47 75 221 09 , kom.786 859 194

e-mail: dzielnicowy.gniewkowo1@bg.policja.gov.pl

 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Gniewkowo

 1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 029 na okres od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.12.2020r.

 2. Opis zagrożenia w planie działania:

  - spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, zaśmiecanie, dewastacje mienia, zakłócanie spokoju i spoczynku nocnego w rejonie ul. Jana III Sobieskiego, ul. Rynek,

  - nieprawidłowe parkowanie pojazdów w rejonie szkoły przy ul. Toruńskiej, jak również w przyległych ulicach, powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 3. Dzielnicowy asp. szt. Artur Wiater podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

  -  inicjowanie wzmożonych kontroli rejonów placówek handlowych, klatek schodowych oraz pomieszczeń piwnicznych pod katem ujawniania i represjonowania osób łamiących przepisy prawa,

  -  kierowanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu,

  -  działalność profilaktyczna w trakcie spotkań z mieszkańcami,

  - wzmożone kontrole wskazanego rejonu głównie w dni nauki szkolnej,

  - represjonowanie jak również przeprowadzanie rozmów z osobami łamiącymi przepisy prawa w celu naświetlenia problemu i wyeliminowania takich zachowań,

  - współpraca z Urzędem Miejskim oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w celu opracowania zmian infrastruktury i oznaczenia wskazanego rejonu w celu poprawy bezpieczeństwa.

_________________________________________________________

 
 

 

asp. szt. Tomasz Belica - uprzejmie informuję wszystkich państwa, iż jestem dzielnicowym w rejonie dzielnicy II.

ulice: 700 Lecia, Dr. Jana Dreckiego, Piasta od nr 9 do 15, Kolejowa, Inowrocławska, Działkowców, Kwiatowa, Słoneczna, Spółdzielcza, Fryderyka Chopina, 17 Stycznia od nr 14 do nr 46, Zielona, Stanisława Moniuszki, Powstańców Wielkopolskich, Cmentarna, Parkowa, Rynek od nr 10 do nr 18, Dworcowa od nr 10 do 20, Rzemieślnicza, Usługowa, Zamkowa, Wałowa, Podgórna, Średnia, Transportowa, Cicha, Chrząstowo, Godzięba, Kępa Kujawska. 

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

Komisariat Policji w Gniewkowie, ul. Piasta 7

tel. 47 75 221 10 , kom. 786 859 192

e-mail: dzielnicowy.gniewkowo2@bg.policja.gov.pl

 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Gniewkowo

 1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 028 na okres od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.12.2020r.

 2. Opis zagrożenia w planie działania:

  - spożywanie alkoholu w miejscu do tego niedozwolonym , zaśmiecanie używanie słów wulgarnych, nieobyczajny wybryk w rejonie ulicy 700-lecia w Gniewkowie przy sklepach spożywczych,

  - kradzieże paliwa i spożywanie alkoholu w rejonie stacji paliw przy ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie.

 3. Dzielnicowy asp. szt. Tomasz Belica podejmuje następujące działania mające na celu ograniczenia zjawiska:

  - wzmożone kontrole miejsc zagrożonych i represjonowanie osób łamiących przepisy prawa,

  - kierowanie do Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewkowie wniosków o rozpatrzenie celem podjęcia decyzji o podjęcie leczenia odwykowego,

  - prowadzenie rozmów z właścicielami sklepów oraz sprzedawcami na temat istniejących zagrożeń,

  - prowadzenie rozmów z osobami popełniającymi czyny zabronione prawem,

  - wzmożone kontrole miejsc zagrożonych i represjonowanie osób łamiących przepisy prawa,

  - prowadzenie rozmów z kierownikiem stacji oraz pracownikami na temat ww. zagrożeń,

  - represjonowanie osób łamiących prawo oraz kierowanie wniosków do sądu o ich ukaranie.

_________________________________________________________

 

asp. szt. Tomasz Olejniczak - uprzejmie informuję wszystkich państwa, iż jestem dzielnicowym w rejonie dzielnicy III.

Miejscowości:  Suchatówka, Perkowo, Lipie, Gąski, Markowo, Kijewo, Gęzewo, Murzynno, Murzynko, Branno, Warzyn, Wierzbiczany, Szpital, Lipionka, Klepary, Kawęczyn, Żyrosławice, Ostrowo, Bąbolin, Wierzchosławice, Skalmierowice, Więcławice, Szadłowice, Kaczkowo, Wielowieś.

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

Komisariat Policji w Gniewkowie, ul. Piasta 7

tel. 47 75 221 09 , kom. 786 859 193

e-mail: dzielnicowy.gniewkowo3@bg.policja.gov.pl

 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Gmina Gniewkowo

 1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 030 na okres od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.12.2020r.

 2. Opis zagrożenia w planie działania:

  - spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, zaśmiecanie, dewastacje mienia, zakłócanie spokoju i spoczynku nocnego w rejonie sklepu w m. Wierzchosławice,

  - nieprawidłowe parkowanie pojazdów w rejonie świetlicy wiejskiej w m. Kawęczyn gm. Gniewkowo  powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 3. Dzielnicowy asp. szt. Tomasz Olejniczak podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- inicjowanie wzmożonych kontroli rejonów placówek handlowych, klatek schodowych oraz pomieszczeń piwnicznych pod katem ujawniania i represjonowania osób łamiących przepisy prawa,

- kierowanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu,

- działalność profilaktyczna w trakcie spotkań z mieszkańcami,

- wzmożone kontrole wskazanego rejonu,

- represjonowanie jak również przeprowadzanie rozmów z osobami łamiącymi przepisy prawa w celu naświetlenia problemu i wyeliminowania takich zachowań,

- współpraca z UMiG w Gniewkowie oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w celu opracowania zmian infrastruktury i oznaczenia wskazanego rejonu w celu poprawy bezpieczeństwa.