Dzielnicowi KPP w Inowrocławiu - Dzielnicowi - KPP w Inowrocławiu

Dzielnicowi

Dzielnicowi KPP w Inowrocławiu

Data publikacji 18.09.2015

 

Mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego mogą oczekiwać od dzielnicowych pomocy w następujących sprawach:

- rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich

- podstawowe poradnictwo prawne

- udzielanie pomocy ofiarom przestępstw

- rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym (alkoholizm, narkomania)

- pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją

- inspirowanie najskuteczniejszych  metod technicznego zabezpieczenia mienia

- przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

 

Uwaga! Podane adresy e-mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.  W przypadku nie odbierania przez dzielnicowego telefonu służbowego, w pierwszej kolejności należy kontaktować się  dyżurnym inowrocławskiej Policji pod numerem 47 75 282 10, a w przypadkach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia na numery alarmowe 112 i 997.

 

 

Mapa rewiru dzielnicowych Miasta Inowrocław

 

Rewir I - Obszar Miasta Inowrocławia
 

 

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że jestem kierownikiem Rewiru Dzielnicowych I Wydziału Prewencji

- asp. szt. Maciej Zieliński.


KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 103
tel. 47 75 283 41

                                      
      mł. asp. Mateusz Kowalcze - uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że jestem dzielnicowym w Dzielnicy I Osiedle Śródmieście.
Ulice: Rynek, Królowej Jadwigi, Wodna, Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Plac Klasztorny, Jana Kilińskiego, Wałowa,  Św. Ducha od nr 1 do 17 (od Rynku do Wałowej), Rzeźnicka,  Kasztelańska, Szeroka, Rybnicka, Farna, Ignacego Paderewskiego, Ks. Bogdana Gordona, Św. Mikołaja, Przesmyk, Łączna, 6 Stycznia, Krótka, Kręta, Poznańska od nr 1abc i 2 abc (od Szerokiej do Kasztelańskiej), Solankowa od 1 do 10 (od Królowej Jadwigi do Staszica)

 
Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 114
 
tel. 47 75 284 44, kom. 786 859 167 
 
e-mail: dzielnicowy.inowroclaw1@bg.policja.gov.pl
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 1 na okres od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.12.2020r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: ul. Kasztelańska, Paderewskiego, Rynek - kierujący pojazdami nie stosują się do znaków dotyczących zakazu ruchu w obu kierunkach, zakazu zatrzymywania się, zakazu postoju, tym samym powodując zagrożenie bezpieczeństwa i naruszając porządek w rujchu drogowym.

3. Dzielnicowy mł. asp. Mateusz Kowalcze podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- kontrole rejonu zagrożonego,

- reagowanie na ujawnione czyny bezprawne,

- rozmowy z mieszkańcami,

- współdziałanie ze Srażą Miejską w Inowrocławiu.
                                                          asp. Marcin Kościński - uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że pełnię obowiązki dzielnicowego w Dzielnicy II Osiedle Śródmieście II.
Ulice: Stanisława Staszica, Studzienna, Fryderyka Henryka Hoyera, Świętokrzyska od nr 3 do 22 (od Poznańskiej do Staszica), biurowiec Polo-Marketu, Mała Andrzeja, Mała Rybnicka, Andrzeja, Najświętszej Marii Panny, Szkolna, Toruńska od nr 1 do 44, Skwer Sybiraków, Toruńska, Średnia, Św. Ducha od nr 18 do 34 (parzyste), od nr 15 do 31 (nieparzyste), Poznańska od nr 3 do 15 (nieparzyste) i od nr 2 do 6 (parzyste), Zofiówka, Prezydenta Gabriela Narutowicza od nr 1 do 13, 3 Maja

 

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 114

tel. 47 75 284 45, kom. 786 859 181

    e-mail: dzielnicowy.inowroclaw2@bg.policja.gov.pl    
                       
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego  dzielnica nr 2 na okres od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.12.2020r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: dewastacje i uszkodzenia mienia w rejonie boiska sportowego i rejonu szkoły I LO w Inowroclawiu przy ul. 3 Maja oraz graffiti, ponadto spożywanie alkoholu i zakłócanie spokoju i porządku publicznego.

3. Dzielnicowy asp. Marcin Kościński podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- poprawa bezpieczeństwa w tym rejonie,

- bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia i czyny karalne,

- ograniczenie demoralizacji osób nieletnich.

         


  

 sierż. szt. Krzysztof Kowalski - uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że jestem dzielnicowym w Dzielnicy III Osiedle Nowe.
Ulice: Aleje Mikołaja Kopernika, Władysława Sikorskiego, Skwer Prymasa Wyszyńskiego, Władysława Broniewskiego, Harcerstwa Polskiego, Armi Krajowej, Ignacego Daszyńskiego od nr 23 do 36, Marii Konopnickiej od nr 24 do 30, Prezydenta Gabriela Narutowicza - od nr 16 do nr 106 (parzyste), Zygmunta Wilkońskiego od nr 35 do 47.

 

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 114

tel. 47 75 284 46, kom. 786 859 169

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw3@bg.policja.gov.pl
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 3 na okres od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.12.2020r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: spożywanie alkoholu w miejscu do tego niewyznaczonym, zanieczyszczanie przez wyprowadzane psy  w rejonie posesji nr 22 przy ul. Narutowicza.

3. Dzielnicowy sierż. szt. Krzysztof Kowalski  podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- kontrole  miejsc podczas obchodu i obserwacja rejonu,

- rozmowy z mieszkańcami,

- reagowanie na popełniane wykroczenia oraz zachowania niepożądane,

- stosowanie środków prawnych oraz środków oddziaływania wychowawczego.


                                                                                                                  

 

     mł. asp. Dariusz Czerwiec  - uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że pełnię obowiązki dzielnicowego w Dzielnicy IV Osiedle Kolejowe.
Ulice: Aleja Okrężna, Kruśliwiecka, Magazynowa, Osiedle Bydgoskie, Składowa, Szklarska, Szosa Bydgoska, Dubienka, Lucjana Grabskiego, Ks. Piotra Wawrzyniaka, Dworcowa, Metalowców, Pakoska (bez zabudowań), Równinna.

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 114

tel. 47 75 284 47, kom. 786 859 170

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw4@bg.policja.gov.pl
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego  dzielnica nr 4 na okres od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.12.2020r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: spożywanie alkoholu w miejscach do tego niewyznaczonych w rejonie posesji nr 53 A-D przy ul. Dworcowej.

3. Dzielnicowy mł. asp. Dariusz Czerwiec podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

-  kontrola miejsca zagrożonego podczas obchodu i obserwacja rejonu,

-  rozmowy z mieszkańcami,

- reagowanie na wykroczenia oraz zachowania niepożądane,

- stosowanie środków prawnych oraz środków oddziaływania wychowawczego.

                                                                                    

  

     mł. asp. Marcin Kasiorek - uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że jestem dzielnicowym w Dzielnicy V Osiedle Stare Miasto.
Ulice: Jana Kasprowicza, Karola Marcinkowskiego, Karola Libelta, Plebanka, Młyńska, Orłowska, Poprzeczna, Przypadek, Powstańca Kwiatkowskiego, Ks. Romana Zientarskiego, Bp Antoniego Laubitza, Zamknięta, Cmentarna, Rzemieślnicza, Stolarska, Obwodowa, Dojazdowa, Lotnicza, Stare Miasto, Szybowcowa, Piotra Bartoszcze, Rodu Czaplów, Bartka Nowaka, Stanisława Łuczaka, Kazimierza Burzyńskiego, Stanisława Szenica, Izydora Sobeckiego, Henryka Czamana, Powst. Warszawy, Harcmistrza Marcina Strachanowskiego, Przy Stadionie, Toruńska od nr 47 do 181 (nieparzyste), Radosna, Szczęśliwa, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Towarowa.

 

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 114

tel. 47 75 284 48, kom. 786 859 171

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw5@bg.policja.gov.pl
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 5 na okres od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.12.2020r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: spożywanie alkoholu w rejonie ul. Młynskiej i Toruńskiej.

3. Dzielnicowy mł. asp. Marcin Kasiorek podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- rozmowa z mikeszkańcami,

- współdziałanie z zarządem Osiedla Stare Miasto i Strażą Miejską.

- systematyczna kontrola  rejonu celem wyeliminiowania zjawisk niepożądancyh.


                                                  
                                 

   

         asp. Remigiusz Sobecki - uprzejmie informuję wszystkich Państwa że jestem dzielnicowym w Dzielnicy VI Osiedle Toruńskie
Ulice: Błonie, Józefa Chociszewskiego, Okrężek, Rogowa, Osiedle Okrężek, Śniadeckich, Marii Curie-Skłodowskiej, Bursztynowa, Działowa, Glinki, Jacewska, Zielona, Św. Ducha od nr 33 do 164, Toruńska od nr 46 do 190 (parzyste), droga do Lotniska, Ikara, Kruszyńska, Kurka, J. Wróblewskiego, Rakoczy, Dankowskiego, Dedala, Tadeusza Kaźmierskiego, Jana Jaskólskiego.

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 114

tel. 47 75 284 49, kom. 786 859 172

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw6@bg.policja.gov.pl
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 6 na okres od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.12.2020r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: w rejonie ul. Jacewskiej 23 spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, zaczepianie przechodniów, zaśmiecanie.

3. Dzielnicowy asp. Remigiusz Sobecki podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- systematyczne kontrole miejsca zagrożonego w ramach obchodu,

- rozmowy z mieszkańcami,

- współdziałanie ze Strażą Miejską.


                                                     

 

asp. szt. Marcin Błaszak - uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że pełnię obowiązki dzielnicowego w Dzielnicy VII Osiedle Piastowskie.
                              Ulice: Władysława Łokietka, Mieszka I, Władysława Hermana, Marulewska nr:13, 17, 21,25, Cegielna, Władysława Jagiełły, Bolesława Krzywoustego nr: 22a,22b,32a,38,40,43, 43a, Długa, Dąbrówki,
Lipowa nr:  53, 57,63,71, Stefana Czarnieckiego.

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

 KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 114

tel. 47 75 284 50, kom. 786 859 173

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw7@bg.policja.gov.pl   

 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 7 na okres od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.12.2020r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: Inowrocławiu ul. Łokieta - nieprawidłowe parkowanie pojazdów, parkowanie na chodnikach.

3. Dzielnicowy asp. szt. Marcin Błaszak podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- obserwacje i kontrole rejonu zagrożonego,

- reagowanie na ujawnione wykroczenia,

- rozmowy z mieszkańcami,

- współpraca z KSM oraz zarządem osiedla.

 

 


    

 
 
st. asp. Mariusz Grąźlewski -
uprzejmie informuję wszystkich Państwa że jestem dzielnicowym w Dzielnicy VIII Osiedla Solno i Szymborze.
Ulice: Bukowa, Szymborska od nr 2 do 220, Górnicza, Różana, Jagodowa, Kazimierza Odnowiciela, Kasztanowa, Bolesława Śmiałego, Malinowa, Brzoskwiniowa, Jana III Sobieskiego, Miechowicka od nr 22 do 58, Solna, Sylwestra Ranusa, Wiśniowa, Stanisława Sroczyńskiego, Orzechowa, Tomasza Graczykowskiego, Kazimierza Sprawiedliwego, Skwer PCK, Kazimierza Kujawskiego, Kazimierza Wielkiego, Gronowa, Jana Brzechwy, Stefana Batorego, Czesława Janczarskiego, Jesionowa, Kornela Makuszyńskiego, Kazimierza Jagiellończyka, Janiny Porazińskiej, Morelowa, Jana Marcina Szancera, Topolowa, Ewy Szelburg-Zarembiny, Adama Znanieckiego, Marii Kownackiej, Leona Czarlińskiego, Jagiellońska, Juliusza Trzcińskiego, Papuszy, Edwarda Ponińskiego, Jaśminowa, Józefa Kościelskiego, Konwaliowa, Milenijna, Długa od nr 56 do nr 64, Kątna, Ks. Dobromira Ziarniaka, Tulipanowa, Bolesława Chrobrego, Lipowa od nr 1 do 82 (bez nr: 53, 57, 63, 71), Marulewska od nr 1 do nr 122  (bez nr: 13,17,21,25), Poznańska od nr 57 do 243 (nieparzyste), Andrzeja Dybalskiego, Kolejowa, Kujawska, Ogrodowa, Stanisława Przybyszewskiego, Władysława Reymonta, Wielkopolska, Wiktora Spornego, Mątewska od nr 73 do 143, Wiejska, Pogodna, Transportowca, Spółdzielców, Nowa, Stanisława Przybyszewskiego, Wrzosowa, Bolesława Brodnickiego, Niezapominajki, Brzozowa, Knasta, Fredry, Wierzbowa, Józefa Aleksandrowicza, Aleksandry Cofty-Broniewskiej, Mariana Biskupa, Zenona Kopcia.
 

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 114

tel. 47 75 284 51, kom.786 859 174

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw8@bg.policja.gov.pl
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 8 na okres od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.12.2020r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: niestosowanie się przez kierujących do znaków na skrzyżowaniu ul. Kątnej i Lipowej, tj. niestosowanie się do znaku "nakaz skrętu w prtawo" na ul. Kątnej i niestosowanie się do znaku "zakaz wjazdu" na ul. Lipowej.

3. Dzielnicowy st. asp. Mariusz Grąźlewski podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- kontrola miejsca zagrożonego podczas obchodu i obserwacja rejonu,

- rozmowy z mieszkańcami,

- reagowanie na wykroczenia w ruchu drogowym w przypadku niestosowania się do znaków drogowych,

- stosowanie środków prawnych oraz środków oddziaływania wychowawczego.

                                                      


 
asp. szt. Piotr Szpadziński - uprzejmie informuję wszystkich Państwa że jestem dzielnicowym w Dzielnicy IX Osiedla Stary Rąbin i Zdrojowe.
Ulice: Macieja Wierzbińskiego, Rąbińska, Batkowska, Żytnia, Grochowa, Niemojewskich, Marcelego Kujawy-Połczyńskiego, Jakuba Jasińskiego, Stanisława Waszaka, Warsztatowa, Franciszka Becińskiego, Aleja Powstańców, Boczna, Przy Stawku, Pakoska, Skwer Ks. Adama Fabianowskiego, Zygmunta Wilkońskiego od nr 2 do nr 34, Al. Henryka Sienkiewicza, Grodzka, Skwer Jana Pawła II, Prezydenta Gabriela Narutowicza od nr 15 do 99 (nieparzyste), Ustronie, Ratuszowa, Solankowa  od nr 11 do 77, Marii Konopnickiej od nr 1 do nr 23, Świętokrzyska od nr 24 do 107, Czarna Droga, Ignacego Daszyńskiego od nr 5 do nr 21, Adama Poszwińskiego, Józefa Ulatowskiego, Pszeniczna, Słonecznikowa, Lniana, Jęczmienna, Bluszczowa, Łubinowa, Chmielna, Rzepakowa, Krucza, Szparagowa, Popiełuszki, Bogdana Snarskiego, Witolda Kocikowskiego.

 

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 103

tel. 47 75 284 52, kom. 786 859 175

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw9@bg.policja.gov.pl
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 9 na okres od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.12.2020r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: spożywanie alkoholu w miejscu do tego niewyznaczonym w Parku Solankowym (rejon grilowiska), dewastacja mienia i instalacji infrastrukturalnych (rejon - wieża ciśnień)

3. Dzielnicowy asp. szt. Piotr Szpadziński  podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- kontrola miejsca zagrożonego podczas obchodu i obserwacja rejonu,

- rozmowy z mieszkańcami,

- reagowanie na wykroczenia oraz zachowania niepożądane,

- stosowanie środków prawnych oraz środków oddziaływania wychowawczego.

             


   asp. szt. Mariusz Wardęcki - uprzejmie informuję wszystkich Państwa że jestem dzielnicowym w Dzielnicy XIII Osiedle Rąbin I.
Ulice: Al. Niepodległości od nr 1 do 18, Plac Bad Oeynhausen, Wojska Polskiego od nr 1 do 31, Gen. Franciszka Kleeberga, Józefa Krzymińskiego, Janusza Kusocińskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Orląt Lwowskich.

 

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 114

tel. 47 75 284 57, kom. 786 859 178

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw13@bg.policja.gov.pl
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Inowrocław - Rąbin

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 13 na okres od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.12.2020r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: spozywanie alkoholu w miejscu do tego niewyznaczomnym w rejkonie posesji nr 17-21 przy ul. Wojska Polskiego.

3. Dzielnicowy asp. szt. Mariusz Wardęcki podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- kontrola miejsca zagrożonego podczas obchodu i obserwacja rejonu,

- rozmowy z mieszkancami,

- reagowanie na wykroczenia oraz zachowania niepożądane,

- stosowanie środków prawnych oraz środków oddziaływania wychowawczego.

                                                      

 
 

Mapa rewiru dzielnicowych gimny Inowrocław

Rewir II - Rejon miejski i pozamiejski   
 
Szanowni Państwo.
Uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że jestem kierownikiem Rewiru Dzielnicowych II Wydziału Prewencji

- asp. szt. Marcin Frankowski.


KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 103
tel. 47 75 283 41     

 

                                                                
                                                       


 
mł. asp. Damian Stasiak - uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że wykonuję obowiązki dzielnicowego w Dzielnicy X Osiedle Mątwy.
                                                   Ulice: Mątewska do nr 1 do 72, Rzeczna, Poznańska od nr 225 do 389, Bagienna, Notecka, Objazdowa, Chemiczna, Rolna, Jana Karola Maćkowskiego, Popowicka, Nizinna, Daniela Rakowicza, Mikorzyńska, Sodowa, Fabryczna, Skryta, Wapienna, Torowa, Piękna, Pokojowa, Polna, Dyngusowa, Mostowa, Franciszka Posadzego, Makowa, Rumiankowa, Ruciana, Modrakowa, Kwiatowa, Słoneczna, Spokojna, Gdyńska, Chabrowa, Kamienna, Deszczowa, Fiołkowa, Staropoznańska od nr 43 do 143.

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 114

tel. 47 75 284 53, kom. 786 859 182

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw10@bg.policja.gov.pl
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 10 na okres od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.12.2020r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: w rejonie ul. Poznańskiej - pętla autobusowa, spożywanie alkoholu, dewastacja, zaśmiecanie.

3. Dzielnicowy mł. asp. Damian Stasiak podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- regularna kontrola miejsca zagrożonego celem nie dopuszczenia do popełnienia wykroczeń,

- informowanie mieszkańców o zawiadomieniu Policji w przypadku zauważenia spożywania alkohol,

- współdziałanie w powyższym zakresie ze Strażą Miejską.

 

                                                                                             

                  

   

 
asp. szt. Adam Ratka - uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że jestem dzielnicowym w Dzielnicy XI Osiedle Cegielna część południowa Śródmieścia.
Ulice: Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Juliusza Słowackiego, Cicha, Stanisława Wyspiańskiego, Elizy Orzeszkowej, Józefa Kraszewskiego, Jana z Ludziska, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Wspólna, Zenona Kosidowskiego, Klemensa Janickiego, Józefa Weyssenhoffa, Mikołaja Reja, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Jana Kochanowskiego, Gwarków, Budowlana, Leona Czaplickiego, Bolesława Leśmiana, Stefana Żeromskiego, Gustawa Zielińskiego, Kamila Cypriana Norwida, Romana Dmowskiego, Poznańska od nr 17 do nr 53 (parzyste) i od nr 10 do 224 (nieparzyste), Ks. Bolesława Jaśkowskiego, Kurowa, Podgórna, Zapadłe, Miechowica od nr 1 do 11, Al. Niepodległości od 3 do 125 (nieparzyste), Czesława Miłosza.

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.


KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 103

tel. 47 75 284 55, kom. 786 859 177

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw11@bg.policja.gov.pl
 
 
Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 11 na okres od dnia 15.07.2020r. do dnia 14.01.2021r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: spożywanie alkoholu, dewastacje mienia, zanieczyszczanie terenu w rejonie ciągu handlowego przy ul. Mikckiewicza 27.

3. Dzielnicowy asp. szt. Adam Ratka  podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

  - kontrole ww. miejsca w ramach służby obchodowej,

  - stosowanie postępowania mandatowego oraz środków oddziaływania wychowawczego wobec osób spożywających alkohol, zanieczyszczających teren bądź dewastujących mienie w tym rejonie,

  - rozmowy z osobami znajdującymi się w tym rejonie.

 

 

 

                                                       

 

sierż. szt. Kamil Majerski - uprzejmie informuję wszystkich Państwa że jestem pełniącym obowiązki dzielnicowego w Dzielnicy XII Osiedle Rąbin II.
Ulice: Wojska Polskiego od numeru 32 do 59, Al. Niepodległosci od nr 60 do 134, Al. 800 lecia Inowrocławia, E. Plater, G. Jaworskiej, Cymsa, M Gruszczyńskiego, Alejnika,
59 Pułku Piechoty, Arctowskiego, Polskich Saperów.

 

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 114

tel. 47 75 284 56, kom. 786 859 184

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw12@bg.policja.gov.pl
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 12 na okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 30.06.2020r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: parkowanie pojazdów w rejonie skrzyżowania i przejścia dla pieszych u zbiegu ul. E.Plater i ul. Kiełbasiewicza.

3. Dzielnicowy sierż. szt. Kamil Majerski podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- kontrola powyższego rejonu podczas służb obchodowych,

- stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia.


                                                       

 

mł. asp. Jarosław Nowicki - uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że jestem dzielnicowym w Dzielnicy XIV.
Ulice: Aleja Niepodległości od nr 22 do 42 (parzyste), Stanisława Wachowiaka, Szarych Szeregów, Ludwika Błażka, Stanisława Kiełbasiewicza, Jana Molla, Witolda Roszkowskiego, ppłk. Józefa Owczarskiego, ks. Władysława Demskiego, Justyny Wichlińskiej, Prezydenta Apolinarego Jankowskiego.   

 

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 114

 tel. 47 75 284 58, kom. 786 859 183     

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw14@bg.policja.gov.pl
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 14, na okres od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.12.2020r

2. Opis zagrożenia w planie działania: parkowanie mimo znaku B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach ul. Szarych Szeregów 2, co wiąże się z zastawianiem wjadu do garaży.

3. Dzielnicowy mł. asp. Jarosław Nowicki podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- kontrola powyższego rejonu podczas służb obchodowych,

- stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia.


                                                                                      


asp. Łukasz Jezierski - uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że jestem dzielnicowym w Dzielnicy XV - Gmina Inowrocław.
Miejscowości: Borkowo, Cieślin, Jaksice, Jaksiczki, Kruśliwiec wraz z ul. Kruśliwiecką, Mimowola, Pławin, Radłówek, Sławęcin, Sławęcinek, Sójkowo, Stefanowo, Turlejewo.

 

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 114

tel. 47 75 284 59, kom. 786 859 168

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw15@bg.policja.gov.pl
 
   

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Gmina Inowrocław

1.Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 15 na okres od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.12.2020r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: zanieczyszczanie dróg lokalnych na terenie gminy Inowrocław.

3. Dzielnicowy asp. Łukasz Jezierski podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- niedopuszczanie do zanieczyszczania jezdni,

- kontrole miejsc wskazanych,

- stosowanie postępowania mandatowego i środków oddziaływania wychowawczego wobec osób łamiących prawo,

- prowadzenia spotkań informacyjnych i współdziałanie z samorządem lokalnym.

.   
                

       
   mł. asp. Piotr Ziółkowski
uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że jestem dzielnicowym w  Dzielnicy XVI - Gmina Inowrocław.
Miejscowości: Balin, Czyste, Gnojno, Jacewo: ul. Kwiatowa, ul. Świerkowa, ul. Poziomkowa, ul. Brzozowa, ul. Dalkowska, ul. Jaśminowa, ul. Malinowa, ul. Różana,
ul. Bursztynowa, ul. Rajskie Ogrody, ul. Klonowa, ul. Magnolii, ul. Daliowa, Kłopot, Latkowo, Marcinkowo, Olszewice, Oporówek, Orłowo, Słońsko, Strzemkowo.

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 114

tel. 47 75 284 60, kom. 786 859 176

      e-mail: dzielnicowy.inowroclaw16@bg.policja.gov.pl       
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Gmina Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 16 na okres od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.12.2020r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: wykroczenia porządkowe w rejonie sklepu w miejscowości Gnojno i spożywanie tam alkholu

3. Dzielnicowy mł. asp. Piotr Ziółkowski podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- kontrola i obserwacja rejonu sklepu i m. Gnojno z uwagi na ład i porządek publiczny oraz wykroczenia porządkowe.

 

 


                                                                 

    sierż. szt. Marcin Zarecki -  uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że jestem dzielnicowym w Dzielnicy XVII - Gmina Inowrocław.
Miejscowości: Balczewo, Dulsk, Dziennice, Góra, Jaronty, Komaszyce, Łąkocin, Marulewy, Miechowice, Pławinek, Trzaski.

 

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 114

tel. 47 75 284 61, kom. 786 859 180

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw17@bg.policja.gov.pl  
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Gmina Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 17 na okres od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.12.2020r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: Góra - poprawa bezpieczeństwa w rejonie Szkjoły Podstawowej i na terenie całejk miejscowości.

wykroczenia w ruchu drogowym popełniane przez pieszych i  w stosunku do pieszych szczególnie w rejonie szkoły.

3. Dzielnicowy  sierż. szt. Marcin Zarecki podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- objęcie nadzorem rejonu szkoły podstawowej z uwagą na bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

- reagowanie na wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym, ze szczególną uwagą na nietrzeźwych kierującyh.

 

                                           

                                                           
mł. asp. Łukasz Bartochauprzejmie informuję wszystkich Państwa, że jestem dzielnicowym w Dzielnicy XVIII - Gmina Inowrocław.

Miejscowości : Batkowo, Karczyn Wieś, Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa, Krusza Podlotowa, Łojewo, Ostrowo Korzyckie, Piotrkowice, Popowice, Sikorowo, Tupadły, Witowy, Żalinowo.
 

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.
 

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 114

tel. 47 75 284 62, kom. 786 859 179

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw18@bg.policja.gov.pl
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Gmina Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 18 na okres od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.12.2020r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: w miejscowości Łojewo, w rejonie Jeziora Gopło zaśmiecanie zbiornika oraz terenu przyległego i nielegalny połów ryb.

3. Dzielnicowy mł. asp. Łukasz Bartocha podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- kontrola ww. rejonu w trakcie pelnionego obchodu, legitymowanie osób zaśmiecających oraz dokonujących nielegalnego połowu i stosowanie postępowania mandatowego.


                

           

Mapa rewiru dzielnicowych gimny Rojewo

 

asp. Iwona Chruścicka - uprzejmie informuję wszystkich państwa, że jestem dzielnicowym w gminie Rojewo.
Rejon obejmuje miejscowości: Rojewo, Liszkowice, Stara Wieś, Jezuicka Struga, Glinki, Leśniaki, Glinno Wielkie, Osiek Wielki, Jarki, Jurancice, Dąbie, Bród Kamienny, Magdaleniec, Rojewice, Zawiszyn, Dąbrowa Mała, Osieczek, Płonkówko, Płonkowo, Mierogoniewice, Dobiesławice, Ściborze, Topola, Wybranowo, Liszkowo, Budziaki, Żelechlin, Jaszczółtowo. 

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.
 
KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 127
 
tel. 47 75 284 63, kom. 786 859 186
 
e-mail: dzielnicowy.inowroclaw19@bg.policja.gov.pl
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Gmina Rojewo

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 19 na okres od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.12.2020r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: Rojewo - zaobieganie włamaniom i kradzieżom na posesjach w miejscowościach zalesioncyh (Zawiszyn, Rojewice, Dąbrowa Mała, Osiek Wielki, Osieczek, Glinno Wielkie, Jurancice, Jarki).

3. Dzielnicowy asp. Iwona Chruścicka podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- kontrola ww. miejsca i zapobieganie przypadkom łamania prawa.


                                                                      

Mapa rewiru dzielnicowych gimny Dąbrowa Biskupia

 

    asp. Damian Kacprzak - uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że jestem dzielnicowym w gminie Dąbrowa Biskupia.
 Rejon obejmuje miejscowości: Dąbrowa Biskupia, Chlewiska, Walentynowo, Chróstowo, Przybysław, Mleczkowo, Wola Stanomińska, Stanomin, Ośniczewko, Ośniczewo, Zagajewice, Zagajewiczki, Wonorze, Modliborzyce, Parchanie, Parchanki, Brudnia, Nowy Dwór, Bąkowo, Pieranie, Konary, Dziewa, Głojkowo, Sobiesiernie, Pieczyska, Radojewice, Niemojewo, Rejna.
 
Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.
 
KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 114
 
tel. 47 75 284 54,  kom. 786 859 187
 
e-mail: dzielnicowy.inowroclaw20@bg.policja.gov.pl
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Gmina Dąbrowa Biskupia

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 20 na okres od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.12.2020r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: zagrożenia w ruchu drogowym, a w szczególności w ruchu pieszym i rowerzystów na odcinku drogi wojewódzkiej W252 pomiędzy miejscowością Sobiesiernie, a Pieranie

3. Dzielnicowy asp. Damian Kacprzak podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- doraźne kontrole i obserwacje miejsc p/k wskazanych zagrożeń w ruchu drogowym

- współpraca z sołectwem oraz mieszkańcami wsi w celu zidentyfikowania przyczyn oraz skutków zaistniałego zagrożenia.