„Z sercem dla zwierząt” w SP 14 w Inowrocławiu - Wiadomości - KPP w Inowrocławiu

Wiadomości

„Z sercem dla zwierząt” w SP 14 w Inowrocławiu

Data publikacji 09.10.2019

Powiat inowrocławski kontynuuje Społeczny Program Edukacyjny pn. „Z sercem dla zwierząt”. Uczestniczą w nim także policjanci, by ostrzegać, że krzywdzenie zwierząt to przestępstwo.

Policjanci, którzy działają w programie prowadzą działania edukacyjne, informacyjne, szkoleniowe oraz prewencyjne. Program ma ciekawy przebieg, bo realizują go także: lokalni lekarze weterynarii, rehabilitanci zwierzęcy, zoopsycholodzy i dogoterapeuci, a przedsięwzięcie ma charakter wolontaryjny. Działania wspiera Powiat Inowrocławski.

Wczoraj (08.10) w Szkole Podstawowej nr 14 w Inowrocławiu spotkali się ci, którzy starają się dotrzeć do świadomości młodych ludzi o odpowiedzialności za zwierzęta. Byli to dogoterapeutka-behawiorystka, sympatyk i opiekun psów haski, wolontariuszka z psim przewodnikiem dla osób niedowidzących. Czteroosobową grupę stanowili policjanci, którzy przeprowadzili pogadankę dla uczniów.

Policyjni przewodnicy omówili zadania realizowane przez ten rodzaj służby. Zaciekawili dzieci tym, w jaki sposób oni i psy działają na rzecz bezpieczeństwa. Zaprezentowali też umiejętności jednego z policyjnych psów.  Pokazali uczniom wyposażenie do służby oraz opowiedzieli o tym jak należy o takiego psa dbać.

Policjantki natomiast czas wypełniły pytaniami do dzieci, co rozumieją pod hasłem znęcanie na zwierzętami i omówiły odpowiedzialność karną za krzywdzenie zwierząt. Nie zabrakło również pytań o tym co robić, gdy widzimy lub wiemy o tym, że ktoś tak się zachowuje.

Wspólnie musimy dołożyć wszelkich starań by przeciwdziałać krzywdzeniu zwierząt. Dlatego w programie czynnie działają instytucje i szerokie grono wolontariuszy.

  • Policjantka przedstawia przewodników na spotkaniu.
  • Dzieci zapytane o zasady postępowania z bezpańskim psem odpowiadają na pytania.
  • Uczniowie opowiadają co wiedzą o odpowiedzialności za trzymanie zwierząt.
  • Spotkanie ma charakter edukacyjny.
  • Policjantka prowadzi lekcje przy mikrofonie.
  • dzieci otrzymały od policjantek upominki.
  • Policyjni przewodni mawiają zasady służby z psami.
  • Prezentacja psa i wyposażenia policyjnego.