Wiadomości

Konkurs na ulotkę o cyberprzemocy i ochronie środowiska. Wydłużyliśmy okres nadsyłania prac. Na prace zostało tylko kilka dni. Czekamy do 31 stycznia!

Jak trafić z ważnymi informacjami do dzieci i młodzieży, by wiedzieli w jaki sposób unikać zagrożeń o cyberprzemocy i niszczeniu środowiska? Temu właśnie jest poświęcony konkurs dedykowany do uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych powiatu inowrocławskiego. Organizuje go: Komenda Powiatowa Policji, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej zagrożeń wynikających z cyberprzemocy, reagowania na nią. Ponadto kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, zwiększających świadomość na temat czynników szkodliwych dla zdrowia w celu wyeliminowania ich wpływu na zdrowie. Również propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska i dbałości o swoje najbliższe otoczenie.

Zadaniem uczestników jest wykonanie ulotki edukacyjno-informacyjnej dla uczniów szkół podstawowych. Jury będzie oceniać m.in. profilaktyczny przekaz treści, zawartość merytoryczną, kreatywność, oryginalność i pomysłowość.

Fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu.

Na Wasze prace czekamy do 31 stycznia 2020 roku!

 

Organizatorzy konkursu życzą powodzenia!

W załączniku REGULAMIN KONKURSU.

Autor: asp. szt. Izabella Drobniecka
Publikacja: asp. sztab. Izabella Drobniecka

Pliki do pobrania

  • 88 KB