Wiadomości

„Prędkość” – podsumowanie policyjnej akcji na terenie powiatu inowrocławskiego

Policjanci WRD z Inowrocławia zwracali szczególną uwagę na wszelkie przypadki przekraczania dozwolonej prędkości, przede wszystkim w obszarze zabudowanym.

Głównym celem przeprowadzonych wczoraj (04.06) działań było zapobieganie ewentualnym wypadkom drogowym poprzez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości, ale też i innych przepisów ruchu drogowego.

W działaniach na terenie powiatu inowrocławskiego wzięło udział 16 policjantów ruchu drogowego. Skontrolowane zostały 144 pojazdy. W 107 przypadkach policjanci ujawnili przekroczenie prędkości. Ukarali mandatami karnymi 91 osób.

Przeprowadzona akcja miała także za zadanie wyrobienie wśród ujawnionych sprawców wykroczeń przeświadczenia, że jazda z nadmierną prędkością jest niebezpieczna dla nich samych, ale również dla innych uczestników ruchu.

Policjanci również zwracali uwagę na: stan trzeźwości kierujących, stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci, stan techniczny pojazdów, przestrzeganie przez kierujących innych przepisów ruchu drogowego. W tym zakresie nie było zastrzeżeń.

Autor: asp. szt. Izabella Drobniecka
Publikacja: asp. sztab. Izabella Drobniecka