Zmiana organizacji ruchu drogowego przy cmentarzach - Wiadomości - KPP w Inowrocławiu

Wiadomości

Zmiana organizacji ruchu drogowego przy cmentarzach

Data publikacji 30.10.2018

W związku z dniem Wszystkich Świętych publikujemy przygotowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu komunikat o zmianach w organizacji ruchu drogowego przy cmentarzach. Apelujemy o zwracanie uwagi na rozmieszczone oznakowanie oraz polecenia wydawane przez funkcjonariuszy kierujących ruchem na drodze.

Zmiana organizacji ruchu obowiązuje do 3 listopada godz. 8:00.

INOWROCŁAW

Czasowe oznakowanie dróg powiatowych na terenie miasta: nr 2567C ul. Mątewska oraz 2518C ul. Karola Marcinkowskiego, oraz gminnych w rejonie cmentarzy, w związku z dniem „Wszystkich Świętych”.

ul. Mątewska:będzie obowiązywał obustronny zakaz zatrzymywania się na odc. od ul. Poznańskiej do cmentarza za wyjątkiem istniejących zatok postojowych.

Dodatkowo dostępny będzie parking na terenie Starostwa Powiatowego, przy ul. Mątewskiej 17:
- w dniach 31.10-02.11.2018 r. w godz. 700 - 1900.

ul. Marcinkowskiego: na odcinku od skrzyżowania z ul. Karola Libelta do cmentarza obowiązywać będzie obustronny zakaz zatrzymywania się pojazdów za wyjątkiem zatok postojowych. Natomiast jadąc od cmentarza do ul. Metalowców obowiązywać będzie jednostronny zakaz zatrzymywania się po prawej stronie ww. ulicy.

ul. Marulewska: od skrzyżowania z ul. Kasztanową i Lipową do pętli autobusowej przy cmentarzu będzie obowiązywał obustronny zakaz zatrzymywania się pojazdów.Wprowadzono ruch jednokierunkowy za skrzyżowaniem z ul. Kątną w kierunku ul. Długiej oraz na przyległych ulicach tj. ul. Tulipanowej i Niezapominajki wprowadzono nakaz jazdy w prawo z jednoczesnym ustawieniem zakazu wjazdu w ul. Marulewską.

ul. Długa: wprowadzono ruch jednokierunkowy od ul. Marulewskiej do ul. Lipowej oraz obowiązywać będzie jednostronny zakaz zatrzymywania się pojazdów przemiennie, jadąc od ul. Marulewskiej do ul. Lipowej po prawej stronie, następnie od ul. Lipowej do ul. Św. Ducha po lewej stronie. Na zjeździe
z ul. Św. Ducha wprowadzono znak D-4a informujący o braku przejezdności ul. Długiej na odcinku od ul. Św. Ducha do ul. Lipowej.

ul. Cmentarna: wprowadzono ruch jednokierunkowy od ul. Karola Marcinkowskiego do ul. Orłowskiej. Wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się po lewej stronie ulicy (po stronie cmentarza) na odcinku ul. Marcinkowskiego do Orłowskiej.

Dodatkowo w celu rozładowania zatłoczonych przycmentarnych parkingów dostępny będzie plac manewrowy WORD dla kierowców, przy ul. Orłowskiej 48 w dniach 1.11 – 2.11.2018 r.

ul. Libelta: wprowadzono ruch jednokierunkowy od ul. Karola Marcinkowskiego do ul. Metalowców. Wprowadzono jednostronny zakaz zatrzymywania od drogi do PKS do ul. Metalowców,

ul. Młyńska: wprowadzono jednostronny zakaz zatrzymywania na odcinku od ulicy Karola Marcinkowskiego w kierunku ul. Orłowskiej

ul. Metalowców: wprowadzono jednostronny zakaz zatrzymywania na odcinku od ulicy Karola Marcinkowskiego w kierunku ul. Karola Libelta, po północnej stronie jezdni,

ul. Kątna: wprowadzono ruch jednokierunkowy na całej długości drogi od ulicy Lipowej do ulicy Marulewskiej. Dodatkowo został wprowadzony jednostronny zakaz zatrzymywania się.

Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na miejsca do postoju pojazdów w okresie „Wszystkich Świętych” istnieje konieczność wprowadzenia ruchu jednokierunkowego umożliwiającego wykorzystanie jednego pasa jezdni do postoju pojazdów (dla dróg gminnych
i odcinka ul. Marulewskiej), co powoduje konieczność wprowadzenia znaków D-3, B-2, C-2, C-8 oraz B-21 i B-22.

Wprowadzenie znaków B-36 ma wprowadzić uporządkowanie w zakresie parkowania pojazdów, tak aby nie powodować komplikacji w ruchu pojazdów oraz nadmiernej uciążliwości dla mieszkańców okolicznych posesji.

 

JANIKOWO

Czasowe oznakowanie drogi powiatowej na terenie miasta: nr 2548C ul. Przemysłowa w Janikowie
i drogach gminnych, w rejonie cmentarza, w związku z dniem „Wszystkich Świętych”

Zmiany obowiązują w dniu 1 listopada - od godz. 8:00 do godz. 17:00

Zakaz zatrzymywania się w ciągu drogi powiatowej 2548C ul. Przemysłowej na długości około 1 km oraz wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Łącznej i ul. Przyjeziernej na całej długości.

Wobec powyższego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na wprowadzone zmiany w oznakowaniu oraz w miarę możliwości o korzystanie przy dojeździe do cmentarzy ze środków komunikacji publicznej.

 

Publikacja: Michał Parzyszek