Zarząd Powiatowy

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Koło Terenowe przy KPP Inowrocław

Data publikacji 13.12.2017

Prezes: Hieronim Zdunowski

Zastępca Prezesa: Antoni Matuszak

Sekretarz-skarbnik:
(wakat)

Członkowie Zarządu:  Marek Walczak, Jerzy Dąbek, Ryszard Biskup

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Jacek Sokołowski

Członkowie Komisji: Tomasz Pawłowski, Augustyn Blicharz