Zarząd Powiatowy

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Koło Terenowe przy KPP Inowrocław

Przewodniczący :
Hieronim Zdunowski

Sekretarz-skarbnik:
Dorota Sobocińska

Zarząd:
Piotr Czerwiński
Marek Walczak
Henryk Kłosowski

Komisja rewizyjna Przewodniczący:
Jerzy Dąbek

Członkowie:
Mirosław Porębski
Jacek Sokołowski

 

 

Autor:
Publikacja: asp. sztab. Izabella Drobniecka